Soome tööle- nõutavad tööohutuskoolitused 24. Juuli 2017 | Turvalisusest

Vajalikud kvalifikatsioonid Soomes töötamiseks
 
Uuri välja kas sinu töökohal on nõutud mõne sertifikaadi olemasolu. Koolituse läbimine Eestis annab tugeva eelise tööle saamiseks, lisaks sellele võid kindel olla, et koolitusel ei teki keelebarjääri ning ka hind on soodsam!
-Näiteks kui soovid töötada lumekoristajana, ehitajana või lihtsalt koristajana, siis on tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitus peaaegu et nõutud tingimus tööle saamiseks.
 
Suvalist töökuulutust (https://www.cvkeskus.ee/466784) sirvides jääb silma varasemalt räägitud jutt: ''Nõutud tingimused kandideerijale- kehtiv tööturvalisusekaart (roheline kaart).''
 
Tulega seotud tööde tarbeks on vajalik tuletöökaardi sertifikaat ja lisaks nendele nõutakse sertifikaate laevaehitajatelt, elektrikutelt, keevitajatelt, asbesti lammutajatelt, teetöölistelt, hüdroisolatsioonipaigaldajatelt ja sarnase tegevusega töökohtadelt. Kvalifikatsioonid kehtivad viis aastat ning seejärel on vaja tööohutuskoolitus uuesti läbida. Vaata kõiki koolitusi siit.
Tihtipeale on ehitusteenusega seotud maksustamine üsna keeruline. 
 

   - Mida on vaja teada ehitusteenuste pakkumise planeerimisel, allhanke teostamisel

   - Nõuded allhanketööde teostajale tellija, lähetatud töötajate töö- ja palgatingimuste, sotsiaalkindlustuse, kindlustuse , tööobjekti tööohutuse, töötjate töötervishoiu osas

   - Vajalikud toimingud Maksuametis, töötajate maksustamine, püsiv tegevuskoht, tulumaksu-, käibemaksukohuslus, aruanded

   - Tulumaksukaardi taotlemine, tulumaksu maksmine, aastadeklaratsioon, tulude deklareerimine

Päris palju infot korraga, eks? Teenuse osutamise reeglid Soomes on kõike muud kui lihtsad, soovitame ühepäevast koolitust, et maksustamine endale selgemaks teha, lektor Kalev Liibert on Soome Ehitusliidu esindaja Eestis ja Soome Tööturuinfokeskuse endine pikaajaline konsultant. Kalev on väga pädev ja pikaajaline koolitaja- iga koolitusel osalejale on rohkelt uut infot garanteeritud!

Tondi Koolituskeskus


Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Töötervishoiu-ja tööohutusealased koolitused  Töökeskkond ja tööohutus  Ehitus  Hoonete ehitus  Tuleohutustunnistuste väljastamine  Sotsiaaltöö  Tööalased kursused  Tööohutusalane algkursus  Tööohutusalane algkursus  Tööohutus  Tasuta koolitused  Põhjamaade tuletöökaardikoolitus  Soome tööohutuskaardikoolitus  Turvaliselt Soome tööle   Must kaart Põhjamaade katusekatte-ja hüdroisolatsiooni tuletöökaardikoolitus  Töötamine Soomes ehitusalal, töö- ja palgatingimused  Tondi Koolituskeskus Kustutaja OÜ   Обучение и курсы  Карточка рабочей безопасности Финляндии  Карточка пожарной безопасности Северных стран  Карточка безопасности в социальной сфере и здравоохранении  Työturvallisuuskorttikoulutus  Tulityökorttikoulutus  Roheline kaart  Sinine kaart  Punane kaart  Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe  Töötukassa koolitused  Tööohutuspassi koolitus  Soome tööohutuskaart Tulityökorttikurssi  Katto- ja vedeneristystyön tulityökurssi  Tieturva I korttikurssi  Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuskorttikurssi-SOSTER Sähköturvallisuuskorttikurssi  Vedeneristys koulutus-märkatila asentajan henkilösertifointi koulutus  Tuleohutuskoolitus tuletööde tegijale  Mustkaart Musta kaardi koolitused