Tulekustutite liigitus kustutusaine järgi 02. Veebruar 2011 | Tuleohutusest

Pulberkustutid


Levinuim ja enamike materjalide kustutamiseks sobiv on ABC-klassi pulberkustuti. Pulberkustutiga saab kustutada peaaegu kõike alustades tahketest ainetest, vedelkütustest kuni elektriseadmeteni (kuni 1000 V, ohutu kaugus 1 m). Kustutuspulber ei ole inimestele ega keskkonnale ohtlik ja peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Pulberkustuti üheks tugevamaks küljeks on veel asjaolu, et kustutada on võimalik ka 4-5m kauguselt ehk kui tuli on suurem ja kuumuse tõttu ligipääs võimatu, saab reaalset kustutustööd teostada ohutust kaugusest (näiteks CO2 kustuti kustutusmaa on ca 70cm). Probleemiks pulberkustuti kasutamisel on ruumis olevad elektroonikaseadmed, mida pulber võib kahjustada ja arvestada tuleb ka riskiga kahjustada kõikjaletungiva pulbritolmuga tulest puutumata vara.
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 1 kg, 2 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg ja 50kg-seid pulberkustuteid.

Vahtkustuti

Vahtkustuti on töökindel ning väga hea kustutusvõimega esmane tulekustutusvahend, mis üha enam populaarsust võidab. Vahtkustuti sisaldab kustutusainena vett ja spetsiaalsest vahuainet. Vaht on efektiivne ennekõike hõõguvmaterjalide (vatt, pehme mööbel, saepuru) kustutamisel, aga ka tahkete ainete ja vedelkütuste kustutamisel. Uuemate vahtkustutitega on lubatud kustutada ka kuni 1000V pingega pingestatud elektriseadmete tulekahjusid. Vahtkustuti eeliseks on võimalus kustutusjuga täpselt suunata. Vahtkustuti tekitab küll täiendavaid niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Välistingimustesse sobib vahtkustuti vaid juhul, kui kasutatakse kustutusaine koostises külmumisivastaseid aineid.
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 6 liitri, 9 liitri ja 12 liitri vahtkustuteid. 

Süsihappegaaskustuti

Süsihappegaas (CO2) on pikki aastaid olnud üks hinnatumaid tulekustutusvahendeid. Kindlasti on tegemist kõige puhtama kustutusainega, mis ei jäta kustutusjärgseid jälgi ning ei vaja eraldi koristamist. Süsihappegaaskustuti on eriti sobiv elektri- ja elektroonikaseadmete tulekahjude kustutamiseks ja ruumides, kus teiste kustutite ja kustutusainete kasutamine tooks kaasa liigse riski vigastada väärtuslikku aparaturi, kuid kus automaatse gaaskustutussüsteemi paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Kustuti tööpõhimõte on tõrjuda põlemiskoldest eemale hapnik ning jahutada põlemiskolle alla isesüttimispiiri. Süsihappegaaskustuti peamised ohud on seotud väljuva gaasi väga madala temperatuuriga, mis võib oskamatul kasutamisel tekitada külmakahjustusi. Samuti peab peale kinnises ruumis kustutamist sealt hapniku kontsentratsiooni vähenemise tõttu lahkuma. 
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 2 kg ja 5 kg süsihappegaaskustuteid. Võimalik on tellida ka suuremaid (50kg..) ratastel CO2 kustuteid

Vesikustuti

Vesikustuti on mõeldud vaid väikeste, A-klassi tulekahjude kustutamiseks. Teiste põlenguklasside puhul ei ole vesikustuti kasutamine kustutajale ohutu. Kasutatakse paberi, puidu, tekstiili jms algfaasis põlengute ohjamiseks.
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 6 liitri ja 9 liitriseid vesikustuteid.

 

SPETSIAALKUSTUTID

Rasvakustuti

Köögis tekkinud rasvapõlengu kustutamine tavakustutiga või tulekustutusvaibaga on riskantne ja tihti väheviljakas tegevus. Rasvakustuti on konstrueeritud F-klassi tulekahjude, see on toiduõlide- ja rasvade kustutamiseks. F-klassi kustuti sisaldab spetsiaalset kustutusainet, mis moodustab põleva rasva pinnale paksu isoleeriva kihi. F-klassi kustuti on täna kindlaim ja turvalisim võimalus kustutada pannil või fritüüris süttinud rasva. Rasvakustutiga saab kusututada ka kõiki kodus leiduvaid materjale, A, B ja F tuleklassi tulekahjudega seotud põlenguid; puit, paber, kangas, tuleohtlikud vedelikud sh bensiinid, värvid, lakid, plastid ja toiduõlid. Rasva kustutamisel tuleb jätkata kustutusaine laskmist tulekoldesse ka peale leegi kadumist, et rasv võimalikult maha jahutada.
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 2 liitri ja 6 liitriseid rasvakustuteid.

Metallikustuti

Metallikustuti on spetsiaalne pulberkustuti D-klassi tulekahjude (põlevad metallid - magneesium, alumiinium) kustutamiseks. Metallipõlenguid ei ole võimalik kustutada veega või süsihappegaasiga, kuna nimetatud ained lagunevad kõrgel temperatuuril ning vabanev hapnik kasutatakse metalli põlemiseks.
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 6 kg metallikustuteid.

BC-klassi pulberkustuti

Kustuti on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus peamine tulerisk on seotud põlevvedelikega, kuid kus vahtkustutit kasutada pole võimalik. Et BC-klassi pulbris puuduvad kuumale pinnale sulavad ning korrodeerivad komponendid, kahjustab see vähem kustutusalasse jäävaid seadmeid ja on hiljem kergem koristada.  
Kidde Eesti pakub oma tootevalikus 1 kg, 2 kg ja 6 kg pulberkustuteid.