Tulekustutid - hooldus ja kontroll 15. November 2011 | Tuleohutusest

Tulekustuti kontroll


Vastavalt seadusandlusele tuleb tulekustuteid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Tulekustutite kontrolli ja hooldust võib teostada vaid vastavussertifikaati omav isik.
Tulekustutid, mida hoitakse välistingimustes või millele mõjub tavalisest suurem vibratsioon ja niiskus (näiteks autokustuti), tuleb kontrollida kord aastas. Sisteingimustes hoitavaid tulekustuteid peab kontrollima iga kahe aasta tagant.
Tulekustuti kontrolli käigus teostatakse järgmised toimingud:
- pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
- päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
- rõhunäituri toimimise kontrollimine või rõhu mõõtmine;
- süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
- pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
- vooliku kontrollimine;
- tulekustuti kere väline vaatlus;
- tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.
 
Tulekustuteid saab kontrollida Kidde Eesti esinduses Laki 11b, Tallinn tööpäeviti kella 9.00 - 17.00.

 
Tulekustuti hooldus


Tulekustuteid hooldatakse iga kasutamiskorra järel või kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt määratud sagedusega.
Tulekustutite hoolduse käigus teostatakse järgmised toimingud (lisaks kontrollimisele):
- tulekustuti kere sisemine vaatlus;
- tulekustutuspulbri sõelumine või vahetamine;
- tulekustuti kere või survepadruni hermeetilisuse kontrollimine;
- vajadusel tulekustuti kere ja/või survepadruni surveproovi katse;
- vajadusel muud katsed;
- tulekustuti kere ja/või survepadruni varustamine vastava pealdisega;
- tulekustuti varustamine plommi, hooldus- ja kontrollilipikuga.
Vajadusel teostatakse ka vajalikke lisatöid, näiteks kulunud tihendite vahetus.
Maksimaalne hoolduste ajavahemik vaht- ja vesikustutitel on 5 aastat, pulber- ja süshappegaaskustutitel 10 aastat.