Automaatsed kustutussüsteemid 16. Veebruar 2011 | Tuleohutusest

Gaaskustutussüsteemid

Automaatne gaaskustutussüsteem on parim lahendus kohtades, kus väikseimgi tulekahju võib kaasa tuua suure kahju või hindamatute väärtuste hävingu (näiteks serveriruumid, telekommunikatsioonikeskused, arhiivid ja varahoidlad, lennu- ja laevaliikluse juhtimiskeskused, jne).
Gaaskustutussüsteem toimib reeglina lämmatavalt - juhtides kaitstavasse ruumi mittepõlevat gaasi langetatakse hapniku kontsentratsioon alla süttimiseks vajaliku piiri, see on alla 15 %. Kasutatav gaasisegu valitakse selliselt, et see ei kahjustaks mingil juhul kaitstavaid väärtusi ja vajadusel oleks võimalik ka inimestel ruumis lühiajaliselt viibida.

Veeudu kustutussüsteemid

Veeudu kustutussüsteem on üks innovaatilisemaid, turvalisemaid ja efektiivsemaid lahendusi kustutussüsteemide valikul. Veeudu kustutussüsteemi puhul on kustutusaineks sarnaselt sprinklersüsteemidele vesi, kuid vett kasutatakse veeudu kujul (kõrgsurvega väikesteks osakesteks lõhustatud veepiisad). Veeudu kustutussüsteemide kasutusala on väga lai. Süsteemi kasutatakse laevade, büroohoonete, hotellide, elumajade, laohoonete, andmekogumiskeskuste (data warehouses), arhiivide, tunnelite, masinaruumide, muuseumide ja kultuuriväärtuste kaitsel. Veeudu kustutussüsteemi peamisteks eelisteks on vähene veetarve, suurepärane kuumuse leviku blokeerimine ja tõhus tulekustutusvõime. Lisaeelistene võib nimetada äritegevuse katkemise ärahoidmist vee- ja suitsukahjustuste tõttu ning roostevaba terase kasutamist süsteemis (välistab korrosiooni tekke ja tagab süsteemi töökindluse aastakümneteks). Kuumuse leviku blokeerimine ja väga kiire ruumi jahutamine loob paremad võimalused ka ohutuks evakuatsiooniks.

Sprinklersüsteemid

Sprinklersüsteemid on enamlevinud automaatsed tulekustutussüsteemid ühiskondlikes asutustes (kaubanduskeskustes, büroohoonetes, jne). Sprinklersüsteem tagab tulekahju kustutamise tänu tulekahju leviku tõkestamisele.

Voolikusüsteemid

Vesi on tõhus kustutusaine, mida on tule kustutamiseks kasutatud inimkonna hälliajast peale. Veega tule summutamiseks ehitatakse paljudesse hoonetesse tuletõrje-veevärk ja paigaldatakse voolikusüsteemid. Lamevoolikusüsteemides kasutatakse reeglina voolikut läbimõõduga 2” (51mm) ja pikkusega 20m. Voolik on keritud või lapatud vastavasse voolikukorvi . Pooljäiga voolikuga voolikusüsteemides vooliku läbimõõt on ¾ kuni 1 ½ ” ja pikkus kuni 30 m. Voolik on keritud spetsiaalsele voolikupoolile. Pooljäiga voolikuga süsteemi on kerge kasutada ka ühel inimesel ja ta ei vaja hooldust peale kasutamist.