Tuleohutusest

Tulekustutid - hooldus ja kontroll

15. November 2011 | Tuleohutusest | Postitas Antifire Tuleohutuslahendused OÜ

Vastavalt seadusandlusele tuleb tulekustuteid regulaarselt kontrollida ja hooldada. Tulekustutite kontrolli ja hooldust võib teostada vaid vastavussertifikaati omav isik. Loe edasi ...

Automaatsed kustutussüsteemid

16. Veebruar 2011 | Tuleohutusest | Postitas Antifire Tuleohutuslahendused OÜ

Suuremate tuleriskide korral, kus tulekustutid ei taga küllaldast kaitset või kus tulekustutite kasutamine on võimatu, võetakse kasutusele kustutussüsteemid. Automaatsed kustutussüsteemid on aktiivsed süsteemid, mis tulekahju tundemärkide nagu kuumuse, suitsu vms ilmnemisel vallandavad kustutusaine voo kaitstavasse ruumi. Loe edasi ...

Tulekustutite liigitus kustutusaine järgi

02. Veebruar 2011 | Tuleohutusest | Postitas Antifire Tuleohutuslahendused OÜ

Pulberkustutid, vahtkustutid, süsihappegaaskustutid, vesikustutid, rasvakustutid, metallikustutid Kidde Eesti valikus. Loe edasi ...