Kuum pakkumine

499.00 EUR

499.00 EUR

-0%
Nutilukk ID Lock 150, hõbedane

Järgi 100 eksemplari

Vaata lähemalt »

Facebook

- 100% turvaline ja usaldusväärne ost

- kõigile Turvaveebist ostetud toodetele kehtib kvaliteedi garantii , - 100% raha tagasi garantii kui kaup on otsas või ei jõua ostjani , - Turvaline ja kindel kauba kättetoimetamine .

SECURE 2-WAY MOOTORRATTA ALARM Turvatooted autodeleMootorratta alarmid

Toote hind:153.00 EUR

Transpordiinfo

  • Tulen ise järgi
  • SmartPost 3.70 EUR
  • Cargobus 6.33 EUR
  • DPD kuller 5.69 EUR

Täpsem info

Kahepoolse sidega motoalarm

- 2-poolne side
- 1 x LCD pult (kahepoolse sidega; 1 x abipult (ühepoolse sidega)
- Veekindel keskblokk
- Sireen
- Digitaalne kallutusandur (tundlikusel 8 astet)
- Eelhoiatusega põrutusandur (tundlikusel 8 astet)
- Käivitusblokeering (sisse ehitatud)
- Passiivne immobiliaser ehk käivitusblokeeringu automaatne rakendumine (keelatav)
- Lisaanduri sisend (nt. mikrolaine andurile)
- Anti-Hijack võimalus
- Häiremälu ja raport
- Teenindusrežiim
- LED märgutuli
- Voolutarve 3mA

Secure 2-Way MOTO alarm on mõeldud eelkõige mootorratastele, tsiklitele,
rolleritele kuid saab edukalt kasutada ka ATV`de ja veesõidukite peal kuna süsteemi keskblokk on veekindel.

Süsteemil on kahepoolne side. Täpne leviraadius oleneb segajate intensiivsusest kuid tavatingimustes umbes 500m. Linnast väljas rohkem.

2-poolne side (2-WAY) - tähistab terminit kus alarmi ja alarmipuldi vahel toimub side kahes suunas. OMANIK à AUTO à OMANIK. Lisaks sellele, et omanik saab alarmipuldist saata sõidukile käsklusi, saadab sõiduk omanikule (alarmipuldile) teavet sõiduki seisundi kohta. Kui alarm läheb häiresse saadab alarmikeskus koheselt info häire detekteerinud tsooni (põrutus/kallutusandur) kohta alarmipuldile.

Valdava osa ajast jääb tsikkel omanikust kuni paarisaja meetri raadiusesse, mis tähendab, et oled valdava osa ajast kursis mis Sinu kaherattalise sõbraga toimub.
Kohe kui tsikli kallutus või põrutusandur detekteerib häire annab Secure 2-Way MOTO LCD pult märku helisignaalidega ja vibratsiooniga, häire allikas kuvatakse LCD puldile. Tsiklivarguste osas on kiire reaktsioon ülioluline.

Secure 2-Way MOTO`l on digitaalne kallutusandur, mille tundlikust saab reguleerida koguni 8-astmeliselt. Sisse on ehitatud ka 2-astmeline (eelhoiatusahel ja häireahel) põrutusandur mille tundlikkust saab samuti väga lihtsalt reguleerida. Kui sellest veel ei piisa siis süsteemil on olemas ka lisaanduri sisend kuhu võib ühendada näiteks mikrolaineanduri (soovitus on viimase tundlikkus ikka üsna maha keerata) või kasutada antud sisendit sadula kaitsena...või siis mõlemat.

Süsteemil puudub "sleep mode" kuid keskmine voolutarve on väga madal - kõigest 3 mA.

KASUTUSJUHEND

Valvesse lülitus
Vajuta puldil 1x I. Kostub üks helisignaal (kui ei ole aktiveeritud funktsioon VAIKNE
VALVESSELÜLITUS) ja üks ohutulede vilgatus. Süsteem kontrollib valveahelad, aktiveerib
katkestused ja jääb valverežiimi. Kinnituseks jääb vilkuma märgutuli.
Vigase tsooni väljajätmine
Kui süsteem avastab valvestamisel vigase tsooni (näiteks häire põrutus- või kallutusandurist), jätab
süsteem vigase ahela valvest välja ja siseneb valverežiimi. Ahela taastamisega lülitatakse see
automaatselt valvereziimi.
Valvest maha võtmine
Vajuta puldil nuppu 1x II. Süsteem läheb valvest maha. Kinnituseks kostub kaks helisignaali (kui ei
ole aktiveeritud vaikne valvest maha võtmine) ja kaks ohutulede vilgatust.
Häire raport valvest maha võtmisel
Kui valve ajal esines häire/häireid, kostub valvest maha võtmisel 4 helisignaali. Puldi LCD ekraanile
kuvatakse häires olnud tsoonid.

Sireeni keelamine
Märkus: Kui sireen on keelatud, ei tee ta ühegi režiimi korral häält, välja arvatud häirerežiim ja
MOOTORRATTA OTSIMISE funktsioon.
1. Süüde peab olema väljas.
2. Vajuta ja hoia 1 sek II ja seejärel vajuta uuesti II. (vt joon. 2, 3).
Automaatne valve taaslülitus
Kui peale valvest maha võtmist ei lülitatud süüdet sisse 50 sekundi jooksul, läheb süsteem uuesti
valvesse.
Lubamiseks vajuta ja hoia 1 sek I ja seejärel vajuta I. LCD ekraanile kuvatakse
AUTOARM (vt. joon. 14). Keelamiseks on sama nupukombinatsioon.
Automaatne immobilaiser
50 sek pärast süüte väljalülitust aktiveerub sõltumata valve olekust mootori katkestusrelee. Süüte
sisselülitamisel vilguvad ohutuled näitates, et katkestus on aktiveeritud.
1. Hoia 1 sek I ja vajuta 1x II. Süsteem kuvab LCD ekraanil "AUTO IMMO" (vt. joon. 13).
2. Enne ratta käivitamist on vaja vajutada väljalülitatud süütega 1x II.
Teenindusrežiimi sisse ja väljalülitus
Märkus: aktiveeritud teenindusrežiimi korral alarmi funktsioonid ei tööta.
1. Süsteem peab olema valvest maas ja AUTOMAATNE IMMOBILAISER keelatud
2. Vajuta 1 sek I ja vajuta 1x III . LCD ekraanile ilmub sümbol Zz (vt joon. 10).
Põrutusanduri keelamine
1. I taseme põrutusanduri keelamine: valves süsteemi korral vajuta 2x I.
2. II taseme põrutusanduri keelamine: valves süsteemi korral ja I taseme põrutusandur
keelatud vajuta 2x I.
3. Põrutusandurite lubamine: valves süsteemi korral ja II taseme põrutusandur keelatud
vajuta 2x I.
Kallutusanduri keelamine
Kallutusanduri keelamine: valves süsteemi korral vajuta 2x II.
Kallutusanduri lubamine: valves süsteemi korral ja kallutusandur keelatud vajuta 2x II.
Seisundi kontroll
Vajuta 1x puldil nuppu III. LCD ekraanile kuvatakse süsteemi olek / aktiveeritud režiimid.
Kodeeritud pultide loendur
Võimaldab kontrollida süsteemis salvestunud pultide arvu.
1. Lülita sisse süüde Vajuta 1x puldil nuppu III
2. Märgutuli vilgub nii mitu korda, mitu pulti on mällu salvestatud
Mootorratta otsimine
Vajuta 2x 1 sek jooksul III. Ohtuled vilguvad 6 korda ja kostub 6 lühikest helisignaali.
Anti-Hijack
1. Süüde peab olema sees.
2. Vajuta ja hoia 1 sek all korraga nuppe I ja II.
3. Keelamiseks vajuta 2x 1 sek jooksul II.
Põrutusanduri tundlikkuse seadmine
Puldist:
Põrutusanduri tundlikkuse astmeid on 8 (1 on kõige tundlikum ja 8 kõige vähem tundlikum).
1. võta süsteem valvest maha
2. vajuta ja hoia 1 sek III ja vajuta 1x I. LCD ekraanile kuvatakse numbriliselt põrutusanduri
tundlikkus ja režiimi sisenemise kinnituseks kostub 1 pikk helisignaal.
3. Tundlikkuse suurendamiseks vajuta I ja vähendamiseks II.
4. Režiimist väljumiseks hoia 1 sek III ja vajuta 1x I.
Käsitsi:
1. võta süsteem valvest maha
2. vajuta ja hoia 1 sek III ja vajuta 1x I. Seejärel vajuta kohe 2x III. Režiimi sisenemise
kinnituseks kostub 2 pikka helisignaali.
3. Süsteem kuvab puldi LCD ekraanile 10 sekundiks SF (vt joon. 16). Kostub pikk helisignaal.
Süsteem jääb ootama nõrka lööki. Anna rattale 10 sek jooksul nõrk löök. Süsteem
salvestab nõrga löögi ja kostub lühike helisignaal.Kui 10 sek jooksul nõrka lööki ei
tuvastatud, näitab süsteem LCD ekraanil - - (vt. joon. 18) ja väljub tundlikkuse seadmise
režiimist.
4. Süsteem kuvab puldi LCD ekraanile Hd (vt joon. 17). Süsteem jääb ootama tugevat lööki.
Anna autole tugev löök. Süsteem salvestab tugeva löögi, kostub kaks lühikest helisignaali.
Kui tugev löök oli nõrgem kui nõrk löök, jätab süsteem selle salvestamata ja ootab
järgmist, tugevamat, lööki.
5. Süsteem väljub automaatselt tundlikkuse seadmise režiimist ja kuvab õnnestumise
kinnituseks LCD ekraanile 00 (vt. Joon. 19).
Kallutusanduri tundlikkuse seadmine
Kallutusanduri tundlikkuse astmeid on 8 (1 on kõige tundlikum ja 8 kõige vähem tundlikum). Kui
kallutusandur tuvastab seadistamise käigus vastavalt reguleeritud tundlikkusele häire, kostub kaks
lühikest helisignaali.
1. Süsteem peab olema valvest maas ja süüde väljas
2. vajuta ja hoia 1 sek III ja vajuta 1x II. LCD ekraanile kuvatakse numbriliselt
põrutusanduri tundlikkus ja režiimi sisenemise kinnituseks kostub 1 pikk helisignaal.
3. Tundlikkuse suurendamiseks vajuta I ja vähendamiseks II.
4. Režiimist väljumiseks hoia 1 sek III ja vajuta 1x II.
Häire
1. Kui valve ajal tuvastab süsteem häire põrutusandurist, vilguvad ohutuled ja teade
kuvatakse LCD ekraanile (vt joon. Nr 7).
2. Kui valve ajal tuvastab süsteem häire kallutusandurist, vilguvad ohutuled ja teade
kuvatakse LCD ekraanile (vt joon. nr 9).
3. Häire lõpetamiseks vajuta 1x puldi nuppu II. Süsteem jääb valvesse. Teistkordne nupule
II vajutus võtab valve maha.
Hädaabi väljalülitus
Kasutatakse, kui kõik puldid on katki või kadunud.
1. lülita häires süsteemi korral sisse süüde ja oota kuni sireen lõpetab töötamise.
2. Märgutuli süttib 3-ks sekundiks. Lülita 3 sek jooksul süüde VÄLJA-SISSE-VÄLJA-SISSEVÄLJA
3. 3 sek pärast märgutuli kustub. Lülita 3 sek jooksul süüdet SISSE-VÄLJA-SISSE-VÄLJASISSE-
VÄLJA.
4. Süsteem tuleb valvest maha ja kinnituseks kostub 2 helisignaali.

Märksõnad

mootorratta alarm, motoalarm

Loe edasi